Наклонени зъби

Колела с наклонени зъби. - Те са подобни на правите колела само, че зъбите не са перпендикулярни към лицето на предавката. За да даде по-голяма площ на контакт на зъбите в същата област са наклонени. Използват се също в не успоредни валове за предаване на движение. Работят по-безшумно и гладко от правите зъбни колела поради увеличеният брой зъби контактуващи постоянно по всяко време. Изработваме от модул 0.2 до модул 3 Ø200.