вътрешни

Зъбно колело с вътрешни зъби. Приличат на типичните цилиндрични колела с прави зъби, но понякога биват и с наклонени зъби.