червяци

Червячна предавка. - Използва се да предаде сила на 90градуса а също и там, където се изисква висока редукция.Червяка прилича по стъпка на тези използвани във вдлъбнати или наклонени зъби.