Червяци.

Прави зъби.

Наклонени зъби.

Вътрешни зъби.